வகுப்புசார் மதிப்பீட்டில் ஆசிரியர் தர அடைவு ஆசிரியர் விரிவரங்கத் தொடர் உரை 5

Switch to draftPreviewUpdateAdd title

நாள்: 13-10-2021 (புதன்கிழமை)

நேரம்: இரவு மணி 8.00 முதல் 9.00 வரை

*தளம் 1: zoom* 

இணைப்பு: about:blankEmbed URLPaste a link to the content you want to display on your site.EmbedLearn more about embeds(opens in a new tab)Sorry, this content could not be embedded.Try again Convert to link

Meeting ID: 867 819 7575

Passcode: 654321

*தளம் 2*: (வலையொளி/YouTube): about:blankEmbed URLPaste a link to the content you want to display on your site.EmbedLearn more about embeds(opens in a new tab)Sorry, this content could not be embedded.Try again Convert to link

1. எங்கள் zoom, வலையொளி ஆகிய தளங்களைக் கருத்தில் கொள்ளவும்.

2. முதலில் வரும் 100 பேர் மட்டும் zoom செயலிவழி இணையலாம்.

3. பிற பங்கேற்பாளர்கள் வலையொளி (YOUTUBE) தளத்தில் இணையவும்.

4. மேற்கண்ட வலையொளி பக்கத்தை SUBSCRIBE செய்தால் எங்கள் நிகழ்ச்சிகளின் நேரடி ஒளிபரப்புகள் பற்றிய தகவல்கள் தங்களை வந்தடையும்.உடன் எங்கள் முகநூலிலும் இணையவும் (Jokalviyaalar).

5. எங்கள் தொலைவரி ( TELEGRAM) குழுவிலும் இணையவும்.about:blankEmbed URLPaste a link to the content you want to display on your site.EmbedLearn more about embeds(opens in a new tab)Sorry, this content could not be embedded.Try again Convert to link

6. இயக்கத்தின் அகப்பக்க முகவரி: https://jokalviyaalar.com

நன்றி.

Open Graph and Twitter Card Tags

Toggle panel: Open Graph and Twitter Card Tags

Use this image:
  
Recommended size: 1200x630px

Use this description:

If this field is not filled, the description will be generated from the excerpt, if it exists, or from the content

 • Post
 • Block

Status & visibility

VisibilityPublicPublishOctober 17, 2021 4:39 amStick to the top of the blogMove to trash

Template

Permalink

URL Slug

The last part of the URL. Read about permalinks(opens in a new tab)

View Post

https://jokalviyaalar.com/வகுப்புசார்-மதிப்பீட்டி/(opens in a new tab)

Categories

நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள்Uncategorizedநடக்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள்Add New Category

Tags

Add New Tagஆசிரியர் திறன் (1 of 5)ஆசிரியர் திறன்ஆசிரியர் விரிவரங்கத் தொடர் (2 of 5)ஆசிரியர் விரிவரங்கத் தொடர்சேதுபதி இராமசாமி (3 of 5)சேதுபதி இராமசாமிமதிப்பீடு (4 of 5)மதிப்பீடுவகுப்பறை மதிப்பீடு (5 of 5)வகுப்பறை மதிப்பீடு

Separate with commas or the Enter key.

Most Used

 • ஆசிரியர் திறன்
 • சேதுபதி இராமசாமி
 • வகுப்பறை மதிப்பீடு
 • மதிப்பீடு
 • ஆசிரியர் விரிவரங்கத் தொடர்
 • muthu nedumaran
 • எதிர்காலச் சவால்கள்
 • முனைவர் சுப்ரமணியம் குருசாமி
 • முத்து நெடுமாறன்
 • presentation skills

Featured image

about:blankReplace ImageRemove featured image

Excerpt

Write an excerpt (optional)Learn more about manual excerpts(opens in a new tab)

Discussion

Allow commentsAllow pingbacks & trackbacksOpen publish panel

 • Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *